Integreret kommunikation på vej frem

Søren faldt netop over et ganske interessant interview med Stig Albinus på Kommunikationsforeningens hjemmeside (og lokkede mig til at kommentere det her).

Albinus fortæller om forskellene på at arbejde med PR i USA og i Danmark og siger blandt andet:

“Integreret kommunikation er et ‘hot’ område i PR branchen i USA, da pendulet nu svinger tilbage fra tiden med meget specialiserede og isolerede kommunikationsveje. Der er stadig brug for specialister med dybt kendskab til specifikke faglige områder, men grænserne mellem de forskellige samfundsområder er under nedbrydning med betydelig hast. Dette er i stort omfang en effekt af globaliseringen og Internettet, to faktorer der effektivt ignorerer den departementale opdeling af verden, som mange virksomheder og store dele af PR branchen stadig lever i. Mange erklærer, at de praktiserer integreret kommunikation, men det typiske er stadig, at reklamemanden foreslår en reklameløsning, medieeksperten en mediekampagne, osv. Ganske simpelt, fordi de ikke ved bedre. I virkelig integreret kommunikation møder vi kunderne med integrerede teams, hvor en reklameekspert kan overraske kunden med at sige, for eksempel: Du har ikke brug for en reklame, men en græsrodskampagne. Dette er først muligt, når specialister arbejder sammen og forstår hverandres metoder og ekspertise. Slutresultatet er, at strategien driver udviklingen af taktikken – ikke omvendt, som det desværre ofte er tilfældet.”

Når noget er hot i USA, så plejer det at komme hertil inden længe. Og vi vil hilse begrebet integreret kommunikation velkomment!
I de første 5 måneder af Rescus levetid har vi fået en række reklame- og markedsføringsorienterede opgaver ind, og selvom der selvfølgelig fortsat er kunder, der kun er interesserede i den rene PR- og kommunikationsforretning, enten fordi de selv klarer markedsføringen eller har et reklamebureau tilknyttet, så er det vores oplevelse, at flere og flere kunder efterspørger den samlede pakke hos os.

Det er en interessant udvikling, som vi indtil nu ikke har dyrket aktivt, fordi vi egentlig ikke rigtig var opmærksomme på den. Men da vi for et par uger siden – i Skagen – evaluerede vores første 5 måneder, nåede vi allerede da frem til, at integreret kommunikation er et hensigtsmæssigt spor at følge. Det kunne jo også være dejligt at være lidt på forkant med udviklingen 🙂

Dansk for enhver pris?

Vores alle sammens kulturminister Brian Mikkelsen har netop i dagens udgave af Børsen på bagsiden kommet med sin vision for hvordan Danmark og danskerne skal blive bedre til at takle det globale samfund.

Kulturministeren mener, at vi skal tale mere dansk og ikke undervises på f.eks. engelsk. Det vil nemlig, ifølge ministeren, gøre os stærkere i det globale samfund.

Og sjovt nok samstemmer socialdemokraterne af alle. Deres kulturordfører Mogens Jensen vil endda gå så vidt, at der skal lovgives på sprogområdet. Og der bør ifølge socialdemokraterne udvikles sproglister, der kan oversætte engelske forskningstermer til dansk. For så bliver alt nemlig bedre…

Jeg måtte helt ærligt lige tjekke kalenderen. Men det var altså ikke den 1. april. Vi skriver altså den 11. juli og det er ikke 1907, men 2007.

Hvordan kulturministeren og den socialdemokratiske kulturordfører lige har tænkt denne kurs skal gøre os mere rustet til det globale samfund, er mig en kæmpe gåde. Når vores forskere begynder at fordanske deres forskningsrapporter, hvordan skal de så kunne kommunikere med deres kollegaer i USA, Rusland, Japan osv? Med internettet er verden ikke større end man kan nå den på 10 sekunder. Men det kræver, at man som minimum kommunikerer på et fælles sprog, og det bliver altså ikke dansk – lige meget hvad kulturministeren mener…

Og hvordan skal vores børn kunne arbejde i et globalt samfund, når de først meget sent i livet (om nogensinde) bliver undervist i eller på engelsk? Skal de lære det via Disney Channel eller Cartoon Network?

I en verden hvor sociale medier som blogs, wiki’er osv. er med til at knytte os tættere sammen på kryds og tværs af landegrænser, og hvor forskere kan diskutere resultater og ideer live via webcams eller blogs, er det i mine øjne en forudsætning, at man alle kan tale et fælles sprog og benytte de samme termer.

Hvis vi putter os i Danmark og begynder at lovgive om sproget, så er vi på vej ned ad en glidebane, som er skadelig for vores samfund, da vi i værste fald ender som et turistland, hvor vi taler et sjovt sprog, ingen andre forstår (og vi forstår heller ikke dem – vi må jo ikke…). Det giver også nogle rigtige dårlige signaler til omverden om, at vi Danmark ikke ønsker at være en del af det globale samfund – at vi har nok i os selv.

Verden udvikler sig – det samme gør sproget. Det er ikke en konstant enhed. Vi får hele tiden nye ord tilført – fra engelsk, norsk, russisk osv. Det er da en styrke – ikke en trussel.

Jeg er i chok… Der kommer et udspil i oktober fra regeringen – jeg vil følge det nøje.

Jeg kan og vil ikke tro, at vi skal forbyde at udvikle os og gøre os bedre.

PR for Danmark

I april i år blev en række af Folketingets partier som bekendt enige om at Danmark skal brandes over for udlandet ved hjælp af en kampagne til den nette sum af 412 millioner kroner.

Målet med kampagnen er at

” ….kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer i 2015 skal være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande. Danmark lå i efteråret 2006 nummer 14…”

Læs i øvrigt hele handlingsplanen her.
Nu kan top 10 jo være flere ting (helt præcist 10), men målet lugter en lille smule af, at vi med vanlig dansk beskedenhed godt kan nøjes med bare at møve os op på en 10. plads.

Hovedelementet i kampagnen skal være Fonden til markedsføring af Danmark, der skal støtte og fremme aktiviteter, der har til formål at sætte Danmark på verdenskortet. Fint nok, men som det traditionelt er med fonde, så skal der gøres en massiv indsats for at få befolkningen og erhvervslivet informeret om, at der findes en fond, der ligger inde med midler, der kan søges.

Så hvis der ikke er nogen, der markedsfører Fonden til Markedsføring af Darnmark, så kommer fondens sammenlagt 150 millioner formentlig til at stå uberørt i en rum tid.

Nå, det kan være jeg er unfair 😉

Kort tid til resultater
Derudover skal der bruges en række millioner på blandt andet offentlighedsdiplomati (nogen der ved, hvad det udtryk dækker over?), styrket international presseindsats og styrket brug af internettet til markedsføring af Danmark.

Brandingkampagnen løber i tre år – fra 2007 til 2010 – og det bliver meget spændende at se, hvad udkommet bliver – vi skal huske på, at de reklame og pr-bureauer, der får en bid af kagen, skal præstere et resultat – markant øget kendskabsgrad – i løbet af 3 år. Så er de afsatte midler brugt, og i løbet af de følgende 5 år, skal Danmark nå op på den famøse 10. plads.

Det gælder i dette tilfælde som i alle andre PR og branding tilfælde, at det kan være svært at skabe mærkbare resultater ud af varm luft. Dét, der virkelig kan få en branding-kampagne til at rykke ved noget, er hvis der rent faktisk er noget substans at brande.

Danmark skal brande sig på følgende ord:
1) Ansvarligt og afbalanceret
2) Høj kvalitet
3) Eksperimenterende og modigt
4) Miljøbevidtshed, enkelthed og effektivitet

Så hvad synes du, Danmark skal brande sig på ud fra de ovenstående kriterier?