Praktikken lakker mod enden

Som tiden dog flyver afsted – kun en enkel uge har jeg tilbage i praktikken her hos Rescu Kommunikation. 

Praktikken har gjort mig en masse oplevelser rigere, og som studerende er det super fantastisk at komme ud og få prøvet lidt af. En ting er, hvad man på studiet lærer om PR og kommunikation noget andet er virkeligheden – det har jeg fået for øje. Studiet i virksomhedskommunikation har givet mig en grundig teoretisk indførsel i både Public Relations og Corporate Communication, men jeg synes jeg manglede en mere praktisk viden inden for faget. Jeg synes selv, at den praktiske viden, jeg får med mig herfra, er ligeså vigtig som den teoretiske, for en ting er at vide en masse om virksomhedskommunikation, en anden ting er at kunne bruge sin viden til noget fornuftigt.

Hvad så nu….
Nu er det så tilbage til studiet på Århus Handelshøjskole, hvor jeg fordyber mig i en opgaveskrivning. Christians store passion for sociale medier har inspireret mig, så jeg har som projekt valgt at undersøge hvilke kommunikationsstrategiske og relationsskabende potentialer webloggen har for en mellemstor virksomhed på B-to-B markedet.

Sociale medier har stor betydning for fremtidens PR og kommunikation. Det handler i høj grad om to-vejs-kommunikation og to-vejs-PR, hvor interaktion og dialog bliver altoverskyggende parametre. Formålet med webloggen er at få skabt et interagerende rum, hvor virksomheden kan komme i tættere dialog med sine interessenter. Relationer, både til kunder og samarbejdspartnere, har altid haft stor betydning på B-to-B markedet, men med webloggen dannes der nu også nye eller andre former for relationer, der også får betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

Udover PR arbejder jeg med webloggens påvirkning af den interne kommunikation og brandbuilding. Her undersøges de rekrutteringsmæssige og relationsskabende potentialer. Webloggen afspejler også virksomhedens kultur udadtil og giver virksomheden et menneskeligt ansigt, derfor påvirker det virksomhedens image og omdømme. Og hvis virksomhedens medarbejdere på bloggen er i stand til at kommunikere ærligt, reflekterende og holdningsladet, vurderer jeg også, at virksomhedsblogging kan skabe grobund for stærkere brandbuilding.

Udfordringer
Der findes masser af litteratur og cases om virksomheders anvendelse af sociale medier og blogging. En stor del af det der er skrevet tager dog ofte udgangspunkt i cases på B-to-C markedet.  Så min udfordring bliver at overføre den viden til en B-to-B kontekst. Derudover er det en udfordring at arbejde med en mellemstor virksomhed i stedet for en stor koncern, idet webloggen her får en lidt anden funktion.

Jeg glæder mig til at fordybe mig i projektet, men kommer også til at savne praktikken. Ja man kan jo ikke det hele desværre, selv om man gerne ville:-)