Workshop – en konsulents bedste ven

WorkshopWorkshop er et begreb, der bruges flittigt i bureauverdenen og i særdeleshed blandt konsulenter, som ved hver en lejlighed tager arbejdsmetoden under armen for at skabe noget meningsfuldt sammen med deres kunder. Spørger man folk om deres holdning til workshops, deles vandene hurtigt – nogle mennesker elsker dem, og andre synes de er spild af tid. Problemet er, at svarene ofte bygger på en forudindtaget indstilling frem for en faktuel ’jeg-har-deltaget-i-en-workshop’ holdning. Det, der i virkeligheden er interessant, er at dykke ned i, om workshops virker.

Lad os tage på workshop

Det er tidlig morgen, kaffen står klar, tuscher og post-its er spredt ud på bordene, og facilitatoren venter spændt på at skyde dagen i gang. Et par af deltagerne sidder velvilligt klar med pennen, nogle gaber og skænker en kop kaffe, mens andres kropssprog indikerer: ’Hvorfor skal jeg bruge tid på det her – jeg har en million ting, jeg skal nå i dag’. Facilitatoren præsenterer dagens agenda og forsøger ihærdigt at skabe øjenkontakt med samtlige personer i lokalet for at engagere og mobilisere dem til dagens vigtigste opgave: Vi skal skabe noget i fællesskab i dag.

’Det er typisk konsulenter’

Efter præsentationen er det tid til gruppearbejde for at lære af hinanden og lade idéerne flyde. Ord bliver så småt skriblet ned, men der mangler lige det sidste til at skubbe kreativiteten i gang. En stak raslende kasser hives frem og placeres på hvert bord. Det er tid til at lege med lego. Karl, ved bordet længst fremme, lægger modvilligt armene over kors og udbryder: ’Det er typisk konsulenter’. De første klodser og dibbedutter bliver samlet ved bordene, og lidt efter lidt løsnes Karls faste armlås, og han samler et par klodser op, som forsigtigt stables oven på gruppens figur. Da det er tid til at præsentere hver gruppes legofigur, er det ikke længere Karl, der holder sig tilbage.

Dagen slutter med en væg fyldt med skriblerier og post-its og Karl, der giver facilitatoren hånden, siger tak for i dag og går derfra med kufferten fuld af idéer, indsigter og et fornyet perspektiv om sin virksomhed.

I sidste ende er det op til dig selv at udfordre din horisont, løsne armene og læne dig ind i processen sammen med andre. Det er nemlig først der, at workshops virker.

Hvad er DIN erfaring med workshops?

Ambassadørkorps er det nye sort

Organisationer, banker, gymnasier, universiteter, netværk, mentor programmer, foreninger og forbund. De bruger det alle sammen. Ambassadørkorpskonceptet er i høj grad blevet et brugbart værktøj på kommunikationspaletten. Men hvad er en ambassadør egentlig, hvorfor er det en
god idé at arbejde strategisk med dem og hvordan gør man i praksis?

Continue reading “Ambassadørkorps er det nye sort”

Når ambassadørkorps brander

Ambassadørkorps mig her og ambassadørkorps mig der… De er efterhånden alle vejne: I den gode sags tjeneste, i dit morgen-TV, som kunder, som alumner, som medarbejdere, som eksperter. Det ser næsten ud som om ambassadørkorps blot er endnu en smart gadget på marketingpaletten, som virksomheder bruger i flæng for at skabe opmærksomhed omkring deres mærkesager. 

Men her må man stoppe op og lytte lidt til eksperterne. For selvom det umiddelbart kan virke som en smart trend bunder den, ifølge forfatter og branding konsulent Martin Lindstrøm, i en samfundsmæssig tendens til at forbrugerne i højere grad er ved at overtage vores brands. Det er en erkendelse af, at vi i stigende grad tror på, hvad andre forbrugere fortæller os om virksomheder, produkter og brands, og at vi har let til disse historier gennem sociale medier, forbruger-til-forbruger forums og lignende.  

I en artikel i Jyllands-Posten Erhverv den 13. marts giver Martin Lindstrøm derfor følgende råd til virksomhederne: ”Bevar 60 pct. af den gamle markedsføringsplan og uddeleger resten. Tidligere ville man ansætte en marketingdirektør. Fremover vil man ansætte én person, som styrer et stort netværk af brand-ambassadører.”  

The million dollar question i halen på sådan en opfordring er selvfølgelig: Ja ja, men hvordan gør man så i praksis?

Her vil jeg dele en lille successhistorie: I Rescu Kommunikation var vi så heldige for kort tid siden at have besøg af 18 friske elever fra Risskov Gymnasium, som alle har meldt sig frivilligt som ambassadører for deres gymnasium. Initiativet er startet af eleverne selv med støtte fra gymnasiets ledelse. På workshoppen, som fandt sted i Filmby Aarhus, blev eleverne trænet i at være helt skarpe i rollen som ambassadører med bl.a. præsentationsteknik og oplæg. Resultatet var fem superfede præsentationer – som eleverne fremover vil kunne holde i brobygningssammenhænge – et fuldt åbenhus arrangement, og nogle meget fine ansøgertal.

Indsatsen med at træne et hold elevambassadører kan selvfølgelig ikke stå alene. Der skal meget mere til, for at øge antallet af ansøgere til gymnasiet med 25 procent, som Risskov Gym har gjort i 2011. Men det er et skridt på vejen! Gode historier løber rundt. Især tre nøgleord springer frem af historien om Risskov gymnasium: ”meldt sig frivilligt”, ”selv initiativtager” og ”træning i rollen.” Hvordan og hvorledes et ambassadørkorps end ser ud, vil jeg vove at påstå, at disse tre elementer er vejen til ambassadørkorps, der brander.

Risskov gymnasiums elevambassadører