Brands should act more like people

We can’t avoid brands interfering in our daily newsfeed on social media. A ‘like’ here, a ‘like’ there and suddenly all kinds of brands have found their way to your personal social routines. Now your screen features discount offers, product information and purchase invitations to all sorts of products. In my opinion, that’s not what social media is all about. I miss the dialogue and a truly social behaviour by the brands. But what does it really mean to be “social”? For the brands, being “social” often focuses on one thing: More likes, more fans and ultimately a higher turnover.

But why? Why is it that brands expect to increase their ROI by entering the social media landscape? Because it’s a new channel they feel compelled to use? Or because they, in reality, want to make the brand truly sociable? Sociability creates bonds between people – and possibly between people and brands. But it doesn’t make you sociable just being in social media.

Continue reading “Brands should act more like people”

Velkommen på forsiden!

”Skodmad”, ”Det store fødevarebedrag”, ”Brækkede sig af grisebørster i Gølpølse”, ”Fy for fanden”. Nogle af de overskrifter kunne man læse i aviserne og på TV, blogs og debatfora om fødevarer i 2011. Os forbrugere går højt op i, hvad vi indtager af mad og drikke, og derfor er det ofte fødevarevirksomhederne, som er særligt sårbare over for kritik i medierne. Hvordan håndterer virksomhederne så pressen?

I U communicate har vi gennemført en undersøgelse blandt 30 små og store fødevarevirksomheder i Danmark. Ud fra den har vi kortlagt en række tendenser blandt de danske fødevarevirksomheder.

I forlængelse heraf har vi også udarbejdet en række anbefalinger til bedre pressehåndtering, som vi lister herunder.

Continue reading “Velkommen på forsiden!”

Troværdig kommunikation på sociale medier

I U communicate arbejder vi med troværdig kommunikation. Vi tror på, at vejen frem til at flytte virksomheder og forretninger går gennem den troværdige kommunikation fremfor gennem synliggørelse. Men hvordan kobler vi den troværdige kommunikation med de allestedsnærværende sociale medier, som i dag ikke er til at komme udenom?

Vi har tidligere skrevet om vores syv gode råd til troværdighed kommunikation. Dem vil vi nu forsøge at koble med vores erfaring med sociale medier.

Continue reading “Troværdig kommunikation på sociale medier”