Rescu er kommet i netværksalderen

Det bliver mere og mere almindeligt, at virksomheder samarbejder på tværs af brancher, fordi de færreste er i stand til at holde alle efterspurgte kompetencer in house. I stedet for ENTEN at ansætte kompetencer ELLER at sige nej til opgaven, er det blevet en tendens blandt andet i kommunikationsbranchen, at virksomheder fungerer som koordinatorer eller projektledere og henter specialkompetencer ude af huset.

Rescu er også kommet i netværksalderen, og resultatet er “Koncept“, et 16-siders indstik, der så dagens lys i Børsen d. 22. maj.
Koncept et meget it-teknisk indstik, som giver udgiveren Netkoncept mulighed for at eksponere beslutningstagere og fagligt interesserede for virksomhedens produkter og løsninger.

Når jeg siger, at vi er kommet i netværksalderen, så skyldes det, at vi i forbindelse med Koncept har haft fornøjelsen af at samarbejde med to rigtig gode brands inden for henholdsvis foto, nemlig Dasburo, og layout, repro og tryk, nemlig Vahle+Nikolaisen. Ligeledes har vi i de første måneder af Rescus levetid lavet flere forskellige opgaver sammen med No Zebra.

Vi klarer mange ting in house i Rescu. Men produktionen af Koncept og de mange andre marketingopgaver, vi for tiden beskæftiger os med, har bevist, at vi må begynde at betragte os selv som værende projektledere i lige så høj grad som vores traditionelle rolle som kommunikationsrådgivere og praktiske “pressemedarbejdere”.

Men det kræver selvfølgelig, at man har et godt og nært forhold til samarbejdspartnerne, og at begge parters forventninger er afstemt 100%. Man skal kunne stole på hinanden, forvente noget af hinanden og turde tage og give ansvar. Det skal føles som et fælles projekt – ikke bare et leverandør-/aftager-forhold.

For kunderne kan “netværksleverandører” kun opleves som en fordel – tror jeg da 😉 – først og fremmest fordi kunden slipper for at skulle påtage sig den ressourcekrævende projektledelse, kvalitetsstyring etc. Men også fordi man via de eksterne samarbejdspartnere får nye øjne og anderledes tilgange til et projekt – og det styrker det endelige produkt.

For Rescu er det også en fordel. Vi undgår at sige nej til et spændende projekt på grund af manglende in house kompetencer – og behøver alligevel ikke at opbygge specialiseret knowhow på området.

Det er jo ikke den dybe tallerken, vi har opfundet, for vi har sådan set lavet projekter sammen med samarbejdspartnere i flere år. Det nye er nok snarere, at vi har indset, at det potentielt kunne være en decideret strategi – og dermed et emne for udvikling og perfektionering.

Politisk ingenmandsland på nettet

Børsen havde fornylig en tankevækkende gennemgang af de danske partiers tilstedeværelse på nettet og konklusionen var ikke overraskende: Partierne halter håbløst bagud, når det kommer til brug af nettet som et middel til dialog. En hurtig gennemgang bekræfter da også, at det står trist til med blogs, podcast, debat, tv osv. Det er en mærkeligt tendens, når alt peger på, at flere og flere vælgere vil orientere sig på nettet og efterspørger en ny måde at engagere sig på, der rækker ud over at hænge plakater op. Nu bliver billedet jo nok anderledes, når valget nærmer sig, men alligevel tror jeg ikke de fleste danske politikere skænker de ”nye” muligheder en tanke.

Hvis man mangler inspiration er det ellers bare at kigge lidt rundt omkring. Det har Trine-Maria gjort over på Hovedet på Bloggen og både Angela Merkel, Tony Blair og Sarkozy i Frankrig er med fremme helt oppe i skoen, hvor man længst fremme naturligvis finder amerikanerne. I den allerede i gangværende præsidentvalgkamp viser mange af kandidaterne, hvordan brugen af nettet virkelig kan gøre en forskel. Besøg for eksempel Hilary Clintons eller Barack Obahams sites. Deres kampagnesites er begge intet mindre end imponerende og bugner af nyskabende ideer og muligheder. Jeg ved godt, at der er en verden til forskel på en amerikansk kandidat og så vores egne politikere, men lad os håbe, at de politiske partier kan blive digitalt inspireret af vores naboer og den amerikanske valgkamp.

08_logo2.jpg